Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9954
Title: Diament : praktikum gemmologiczne
Authors: Łapot, Włodzimierz
Keywords: diament; geologia; kamienie szlachetne
Issue Date: 2003
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Nr 12;
Abstract: Przygotowując niniejszą publikację, zamiarem autora było przede wszystkim zwięzłe przedstawienie wiedzy o diamencie studentom ostatnich lat studiów geologicznych Uniwersytetu Śląskiego w ramach monograficznego wykładu z „gemmologii”. Autor ma też nadzieję, że podręcznik ułatwi dostęp do wiedzy o diamencie wszystkim miłośnikom kamieni jubilerskich, gdyż prezentowane zagadnienia zestawiono w sposób pozwalający na opanowanie ich nawet przez osoby mniej obeznane z tego rodzaju problematyką. Z tą myślą zdecydowano się na taki zakres i układ treści, aby jak najefektywniej połączyć zagadnienia praktyczne z teoretycznymi[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9954
ISBN: 8322612176
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapot_Diament_ praktikum_gemmologiczne.pdf14,78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons