Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9955
Title: Słowo wstępne
Authors: Sławek, Tadeusz
Keywords: Tadeusz Sławek; Dystans i zaangażowanie : wspólnota - literatura – doświadczenie : antologia przekładów; wychowanie obywatelskie
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Z. Kadłubek, T. Sławek (red.), "Dystans i zaangażowanie : wspólnota - literatura – doświadczenie : antologia przekładów " (S. 7-15). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Zgromadzone w niniejszym tomie artykuły są dowodem na to, iż w pewnym zasadniczym sensie warunkiem mądrej wspólnoty jest mozolne doświadczanie, uczenie się samotności. Wspólnota będąca jedynie gromadzeniem się wokół łączącej ją ideologii czy opinii nie zapuszcza korzeni zbyt głęboko. Świat bowiem kryje się przed nią, udostępniając jej członkom tylko najbardziej odkrytą, wierzchnią warstwę swych zjawisk. Wspólne poglądy łączą o tyle, o ile stanowią instrumentarium naszego życia, umożliwiają nam poruszanie się w rzeczywistości, tworząc jej przejrzyste mapy. Są środkami do utrzymania się przy życiu, narzędziami i sposobami przeżycia. Głębokich fundamentów wspólnoty poszukujemy tam, gdzie kończy się, wygasa „wspólnota” planów, ambicji, zamierzeń, ideologii. Jest to moment, w którym zdajemy sobie sprawę, że tego rodzaju więzi jednoczące ludzi są jedynie „środkami”, sposobami komentowania rzeczywistości. Świat jawi się dla nich jako gotowy, już przygotowany, i właśnie dlatego wręcz wymagający komentarza i swoistej „recenzji”[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9955
ISBN: 9788322617342
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawek_Slowo_wstepne.pdf314,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons