RE-BUŚ - wspierane formaty

Wróć do głównej pomocy

Format Support Policy
Format Support Levels
Co zrobić jeśli twojego formatu brakuje na liście.

 

Format Support Policy do góry

(Your Site's Format Support Policy Here)

 

Format Support Levels do góry
Nazwa Rozszerzenia MIME Type Poziom wsparcia
Unknown application/octet-stream nieobsługiwany
Adobe PDF pdf application/pdf obsługiwany
XML xml text/xml obsługiwany
Text txt, asc text/plain obsługiwany
HTML htm, html text/html obsługiwany
CSS css text/css obsługiwany
Microsoft Word doc application/msword obsługiwany
Microsoft Word XML docx application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document obsługiwany
Microsoft Powerpoint ppt application/vnd.ms-powerpoint obsługiwany
Microsoft Powerpoint XML pptx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation obsługiwany
Microsoft Excel xls application/vnd.ms-excel obsługiwany
Microsoft Excel XML xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet obsługiwany
MARC application/marc obsługiwany
JPEG jpeg, jpg image/jpeg obsługiwany
GIF gif image/gif obsługiwany
image/png png image/png obsługiwany
TIFF tiff, tif image/tiff obsługiwany
AIFF aiff, aif, aifc audio/x-aiff obsługiwany
audio/basic au, snd audio/basic obsługiwany
WAV wav audio/x-wav obsługiwany
MPEG mpeg, mpg, mpe video/mpeg obsługiwany
RTF rtf text/richtext obsługiwany
Microsoft Visio vsd application/vnd.visio obsługiwany
FMP3 fm application/x-filemaker obsługiwany
BMP bmp image/x-ms-bmp obsługiwany
Photoshop psd, pdd application/x-photoshop obsługiwany
Postscript ps, eps, ai application/postscript obsługiwany
Video Quicktime mov, qt video/quicktime obsługiwany
MPEG Audio mpa, abs, mpega audio/x-mpeg obsługiwany
Microsoft Project mpp, mpx, mpd application/vnd.ms-project obsługiwany
Mathematica ma application/mathematica obsługiwany
LateX latex application/x-latex obsługiwany
TeX tex application/x-tex obsługiwany
TeX dvi dvi application/x-dvi obsługiwany
SGML sgm, sgml application/sgml obsługiwany
WordPerfect wpd application/wordperfect5.1 obsługiwany
RealAudio ra, ram audio/x-pn-realaudio obsługiwany
Photo CD pcd image/x-photo-cd obsługiwany
OpenDocument Text odt application/vnd.oasis.opendocument.text obsługiwany
OpenDocument Text Template ott application/vnd.oasis.opendocument.text-template obsługiwany
OpenDocument HTML Template oth application/vnd.oasis.opendocument.text-web obsługiwany
OpenDocument Master Document odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master obsługiwany
OpenDocument Drawing odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics obsługiwany
OpenDocument Drawing Template otg application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template obsługiwany
OpenDocument Presentation odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation obsługiwany
OpenDocument Presentation Template otp application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template obsługiwany
OpenDocument Spreadsheet ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet obsługiwany
OpenDocument Spreadsheet Template ots application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template obsługiwany
OpenDocument Chart odc application/vnd.oasis.opendocument.chart obsługiwany
OpenDocument Formula odf application/vnd.oasis.opendocument.formula obsługiwany
OpenDocument Database odb application/vnd.oasis.opendocument.database obsługiwany
OpenDocument Image odi application/vnd.oasis.opendocument.image obsługiwany
OpenOffice.org extension oxt application/vnd.openofficeorg.extension obsługiwany
Writer 6.0 documents sxw application/vnd.sun.xml.writer obsługiwany
Writer 6.0 templates stw application/vnd.sun.xml.writer.template obsługiwany
Calc 6.0 spreadsheets sxc application/vnd.sun.xml.calc obsługiwany
Calc 6.0 templates stc application/vnd.sun.xml.calc.template obsługiwany
Draw 6.0 documents sxd application/vnd.sun.xml.draw obsługiwany
Draw 6.0 templates std application/vnd.sun.xml.draw.template obsługiwany
Impress 6.0 presentations sxi application/vnd.sun.xml.impress obsługiwany
Impress 6.0 templates sti application/vnd.sun.xml.impress.template obsługiwany
Writer 6.0 global documents sxg application/vnd.sun.xml.writer.global obsługiwany
Math 6.0 documents sxm application/vnd.sun.xml.math obsługiwany
StarWriter 5.x documents sdw application/vnd.stardivision.writer obsługiwany
StarWriter 5.x global documents sgl application/vnd.stardivision.writer-global obsługiwany
StarCalc 5.x spreadsheets sdc application/vnd.stardivision.calc obsługiwany
StarDraw 5.x documents sda application/vnd.stardivision.draw obsługiwany
StarImpress 5.x presentations sdd application/vnd.stardivision.impress obsługiwany
StarImpress Packed 5.x files sdp application/vnd.stardivision.impress-packed obsługiwany
StarMath 5.x documents smf application/vnd.stardivision.math obsługiwany
StarChart 5.x documents sds application/vnd.stardivision.chart obsługiwany
StarMail 5.x mail files sdm application/vnd.stardivision.mail obsługiwany
RDF XML rdf application/rdf+xml; charset=utf-8 obsługiwany

 

Co zrobić jeśli twojego formatu brakuje na liście. do góry

Proszę skontaktuj się z Administrator RE-BUŚ Jeżeli masz pytanie dotyczące konkretnego formatu.