Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10000
Title: Prawo kanoniczne w "Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych"
Authors: Gwóźdź, Monika
Keywords: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne"; prawo kanoniczne
Issue Date: 2017
Citation: Śląskie Studia Historyczno- Teologiczne, Vol. 50, z. 2 (2017), s. 409-417
Abstract: Świętujące swoje 50-lecie „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, ukazujące się nieprzerwanie od 1968 roku, gromadzą na swoich kartach prace z zakresu historii, teologii i związanych z nimi dyscyplin, wśród których znajduje się prawo kanoniczne. Jemu będzie poświęcone zaproponowane opracowanie, które zostanie podzielone na trzy części. W pierwszej – omówione będą wydarzenia z historii Kościoła, które zachęciły kanonistów do tematycznych publikacji. W drugiej części akcent zostanie położony na przybliżenie zagadnień cieszących się największym zainteresowaniem kanonistów, a w ostatniej – opisane będą sylwetki wybranych kanonistów, których dzieła, publikowane w „Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych”, do dzisiaj cieszą się wielkim zainteresowaniem i uznaniem. Przedstawione wyniki będą efektem analizy artykułów ogłaszanych w świętującym swój jubileusz czasopiśmie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10000
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwozdz_Prawo_kanoniczne_w_Slaskich_Sudiach_Historyczno-Teologicznych.pdf463,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons