Skip navigation

Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego ( RE-BUŚ )

Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego RE-BUŚ powstało w celu upowszechniania dorobku naukowego pracowników, promowania badań naukowych prowadzonych na UŚ, a także wspomagania procesów dydaktycznych. RE-BUŚ zawiera pełne teksty publikacji pracowników, współpracowników, doktorantów i studentów UŚ