Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10053
Title: Komunikacja naukowa w humanistyce [recenzja]
Authors: Adamczyk, Aleksandra E.
Keywords: Komunikacja naukowa; Humanistyka; Recenzja; Bibliometria
Issue Date: 2018
Citation: Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media, Nr 1 (2018), s. 177-181
Abstract: Recenzja książki: Komunikacja naukowa w humanistyce. Red. E. Kulczycki. Poznań: Wydawnictwo Naukowej IF UAM. ISBN 9788370921644.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10053
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamczyk_Komunikacja_naukowa_w_humanistyce_recenzja.pdf501,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons