Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10075
Title: La necesidad de la humanizacion de la psiquiatria en el pensamiento de Antoni Kępiński
Other Titles: Potrzeba humanizacji psychiatrii w św ietle pism Antoniego Kępińskiego
Authors: Kania, Witold
Keywords: Antoni Kępiński; psychiatria; pacjent; terapia; korektywne przeżycie aksjologiczne; humanizacja; psychiatry; patient; therapy; corrective axiological experience; humanization
Issue Date: 2014
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Vol. 47, z. 2 (2014), s. 306-315
Abstract: Artykuł przedstawia oryginalne, humanistyczne podejście do pacjenta prezentowane w postawie i pismach Antoniego Kępińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich psychiatrów XX wieku. Wpierw ukazane zostaje holistyczne podejście Kępińskiego do pacjenta, który nie może być traktowany jako zwykły przedmiot badawczy znany z nauk przyrodniczych. Następnie zaprezentowana zostaje oryginalna, oparta na aksjologii, metoda terapeutyczna Kępińskiego nazwana przez jego uczniów „korektywnym przeżyciem aksjologicznym”. W części ostatniej omówiona zostaje relacja lekarz – pacjent. W procesie terapii, zdaniem Kępińskiego, lekarz powinien być autentyczny, unikać zakładania masek i stawania się sędzią pacjenta, który jest cierpiącą i oczekującą pomocy osobą.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10075
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kania_La_necesidad_de_la_humanizacion.pdf821,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons