Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10109
Title: Orędzie biskupów polskich do niemieckich z 18 XI 1965 r. : z perspektywy czasu
Authors: Myszor, Jerzy
Keywords: kościół katolicki; biskupi polscy; biskupi niemieccy; orędzie
Issue Date: 2006
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Vol. 39, z. 1 (2006), s. 172-177
Abstract: Biskupi polscy obecni na soborze watykańskim II wystosowali list (orędzie) do episkopatów katolickich świata z informacją o tym, że Kościół w Polsce przygotowuje się do obchodów Millennium Chrztu. Takich listów wysłano 56, ale tylko jeden, skierowany do biskupów niemieckich, odbił się głośnym echem w powojennej Polsce.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10109
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Oredzie_biskupow_polskich_do_niemieckich.pdf818,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons