Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10143
Title: Krystalooptyka
Authors: Łapot, Włodzimierz
Keywords: optyka kryształów; geologia; mineralogia; petrologia
Issue Date: 1995
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Skrypt jest przeznaczony dla studentów geologii specjalizujących się w mineralogii i petrologii, pragnących zapoznać się gruntownie z mikroskopowymi metodami rozpoznawania minerałów i skał. Może on być także wielce przydatny dla gemmologów, chemików, biologów, ekologów itp." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10143
ISSN: 0239-6432
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapot_Krystalooptyka.pdf8,57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons