Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10207
Title: Wprowadzenie : legitymizacja : zagadnienia podstawowe
Authors: Świątkiewicz, Wojciech
Keywords: legitymizacja; aspekt podmiotowy; aspekt przedmiotowy; stabilność społeczna
Issue Date: 1993
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. Świątkiewicz (red.), "Społeczny świat i jego legitymizacje" (S. 7-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Właściwym celem legitymizacji jest „skuteczność i przetrwanie rzeczywistości społecznej rozpatrywanej na płaszczyźnie obiektywnej i subiektywnej“, zachowanie i gwarancja stabilności społecznie wytworzonych definicji rzeczywistości społecznej, jej struktur i zachodzących w niej procesów społecznych. Legitymizacja stanowi podstawę integracji społeczno-kulturowej i służy zachowaniu ładu społecznego. Zgodnie ze swoim łacińskim znaczeniem w ujęciu słownikowym tłumaczona jest poprzez „zgodność z prawem“, „prawość“, „prawowitość“, „należytość“, „należność“, „odpowiedniość“, „właściwość“.(fragment tekstu)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10207
ISBN: 83-226-0444-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swiatkiewicz_Wprowadzenie_legitymizacja.pdf385,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons