Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10317
Title: Projektowany rezerwat przyrody Płone Bagno w Katowicach : uwagi o faunie projektowanego rezerwatu
Authors: Gorczyca, Jacek
Herczek, Aleksander
Keywords: Płone Bagno; Katowice; rezerwat przyrody; fauna
Issue Date: 1996
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: "Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych" (s. 40-44). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Работа представляет информации о фауне проектируемого природного заповедника. Во время исследований выявлено присудствие 27 видов охряняемых животных и много других редких видов. Внимания заслуживает присутствие вальдшнепа, который из-за постоянного изчезговения естественных для него биотопов является в Польше все менее численным видом.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10317
ISSN: 1232-0838
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorczyca_Projektowany_rezerwat_przyrody_Plone.pdf483,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons