Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10325
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUniłowski, Krzysztof-
dc.date.accessioned2019-07-31T08:32:25Z-
dc.date.available2019-07-31T08:32:25Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationFA-art, 2005, nr 4, s. 78-87pl_PL
dc.identifier.issn1231-0158-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/10325-
dc.description.abstractLiteratura małych ojczyzn z lat 80. i 90. była zwykle uważana za przeciwwagę dla postmodernizmu. Omawiając "Weisera Dawidka" (1987) Pawła Huellego i "Opowieści galicyjskie" (1995) Andrzeja Stasiuka, autor pokazuje, że także w tych utworach dochodzi do głosu narracyjna koncepcja tożsamości, a opowiadanie służy konstruowaniu mitu (a nie jego aktualizowaniu). "Literatura małych ojczyzn" [literature of locality] of the 1980s and 1990s in Poland was usually considered a counterbalance to postmodernism. Discussing two books, "Weiser Dawidek" (1987) by Pawel Huelle and "Opowieści galicyjskie" (The Galicia Tales, 1995) by Andrzej Stasiuk, author tries to show that the narrative conception of identity comes to mind in that two works, and the narration serves to construct the myth (not update it). So the author suggests that literature of locality is one of the postmodern trends.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo FA-artpl_PL
dc.subjectliteratura małych ojczyznpl_PL
dc.subjectPaweł Huellepl_PL
dc.subjectAndrzej Stasiukpl_PL
dc.subjecttożsamość narracyjnapl_PL
dc.subjectpostmodernizmpl_PL
dc.titleTożsamość sfingowanapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journal"FA-art"pl_PL
dc.description.referencesBalbus, Stanisław (1993). Między stylami. Kraków: TAiWPN „Universitas”.pl_PL
dc.description.referencesBłoński, Jan (1995). Góry, ludzie i upiory. „Gazeta-Książki”, nr 12, s. 2-3.pl_PL
dc.description.referencesBłoński, Jan (2001): Duch powieści i wąs Stalina. W: Jan Błoński. Pisma wybrane, t. 1: Wszystko co literackie, oprac. Jerzy Jarzębski. Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 369-374 (pierwodruk “Tygodnik Powszechny” 1987, nr 44).pl_PL
dc.description.referencesBurek, Tomasz (1971). Zamiast powieści. Warszawa: „Czytelnik”.pl_PL
dc.description.referencesCichoń, Tomasz (1996). O honorze, namiętnościach i twardych ludziach. „FA-art”, nr 1, s. 65-66.pl_PL
dc.description.referencesCzapliński, Przemysław (1998). Gnostycki traktat opisowy. “Kresy”, nr 1 (33), s. 141-148.pl_PL
dc.description.referencesCzapliński, Przemysław (2001). Wzniosłe tęsknoty: nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków: Wydawnictwo Literackie.pl_PL
dc.description.referencesGosk, Hanna (2004): Ja – Inny – Obcy: “Weiser Dawidek” Pawła Huelle. W: Mieczysław Dąbrowski, Hanna Gosk (red). Czytane na nowo: polska proza XX wieku a współczesne orientacje w badaniach literackich. Izabelin: „Świat Literacki”, s. 184-192.pl_PL
dc.description.referencesGranat, Wincenty (1985). Personalizm chrześcijański: teologia osoby ludzkiej. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.pl_PL
dc.description.referencesGrochowski, Grzegorz (1994): “Gody życia” Adolfa Dygasińskiego: od naturalizmu do młodopolskiej ornamentyki. “Pamiętnik Literacki”, z. 2, s. 17-35.pl_PL
dc.description.referencesGromadzki, Stanisław (1999): “Weiser Dawidek” jako powieść-poszukiwanie, czyli o paradoksie książki nie napisanej. “Przegląd Humanistyczny” 1999, z. 1, s. 103-121.pl_PL
dc.description.referencesHuelle, Paweł (1987): Weiser Dawidek. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.pl_PL
dc.description.referencesHuelle, Paweł (1998): KPP i duch Racine'a: kilka uwag o pewnej Madame la Directrice. „Tygodnik Powszechny”, nr 39, s. 12.pl_PL
dc.description.referencesJakowska, Krystyna (1992). Międzywojenna powieść nowelowa. “Pamiętnik Literacki”, z. 1, s. 25-35.pl_PL
dc.description.referencesJarzębski, Jerzy (1997). Apetyt na Przemianę: notatki o prozie współczesnej. Kraków: SIW „Znak”pl_PL
dc.description.referencesKisiel, Marian (1999). Zmiana: z problemów świadomości literackiej przełomu 1955-1959 w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.description.referencesKomendant, Tadeusz (1994). Władze dyskursu: Michel Foucault w poszukiwaniu siebie. Warszawa: Wydawnictwo Spacja.pl_PL
dc.description.referencesLibera, Antoni (1991). Mały “dzień słońca”. „Puls” 1991, nr 6 (53), s. 55-68.pl_PL
dc.description.referencesMizińska, Jadwiga (1992). „Cóż po filozofie w czasie marnym? Głos w dyskusji na temat filozofii postmodernistycznej”. W: Anna Zeidler-Janiszewska [red.]. Oblicza postmoderny: teoria i praktyka uczestnictwa w kulturze współczesnej. Instytut Kultury: Warszawa, s. 30-37.pl_PL
dc.description.referencesNowacki, Dariusz (1999): Zawód: czytelnik : notatki o prozie polskiej lat 90. Kraków: SIW „Znak”.pl_PL
dc.description.referencesPatkaniowska, Dorota (1996). Dyskusje wokół roli i funkcji pisarza w krytyce i publicystyce “drugiego obiegu” (1982-1989). W: Lidia Wiśniewska (red.). Stare i nowe w literaturze najnowszej: z problemów literatury polskiej po 1945 roku. Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini, s. 156-169.pl_PL
dc.description.referencesPołtyn, Joanna (2000). Prywatne światy gnostyczne. “Fraza”, nr 4 (30), s. 191-205.pl_PL
dc.description.referencesPrzybysz, Piotr (1991). Dylematy postmodernizmu. “Czas Kultury”, nr 1-2 (29-30), s. 20-26.pl_PL
dc.description.referencesRatajczak, Mirosław (1996): Klucze do nas samych. “Odra”, nr 2, s. 108-109.pl_PL
dc.description.referencesSikora, Tomasz (1997). Walka o podmiot: esej (meta)fizyczno-(anty)(post)modernistyczny. W: Bożena Tokarz, Stanisław Piskor [red.]. Ponowoczesność a tożsamość. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich: Katowice, s. 34-45.pl_PL
dc.description.referencesSławiński, Janusz (1974). O dzisiejszych normach czytania (znawców). “Teksty” 1974, nr 3, s. 9-32.pl_PL
dc.description.referencesStasiuk, Andrzej (1995). Opowieści galicyjskie. Kraków: SIW „Znak”.pl_PL
dc.description.referencesWiegandt, Ewa (1980): Problem tzw. muzyczności prozy powieściowej XX wieku. W: Teresa Cieślikowska i Janusz Sławiński [red.]. Pogranicza i korespondencje sztuk. Wrocław: ZN im. Ossolińskich, s. 103-112.pl_PL
dc.description.referencesZaleski, Marek (1996). Formy pamięci: o przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN.pl_PL
dc.description.referencesZielińska, Barbara (1993). “Weiser Dawidek” i nierozstrzygalniki. Dywagacja postmodernistyczna. W: Mirosław Mirosław Lalak. Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 121-139.pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Unilowski_Tozsamosc_sfingowana.pdf2 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.