Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10348
Title: Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (1973-2016) : tradycja i nowoczesność
Authors: Sowa, Teresa
Keywords: Biblioteka WNS; biblioteka wydziałowa; biblioteka specjalistyczna; księgozbiór Biblioteki WNS; bibliotekarze dziedzinowi; PROLIB M21; Katalog OPAC; NUKAT
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), "Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" (S. 200-218). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: W artykule opisano funkcjonowanie Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, sposób w jaki łączy stare i nowe metody działania. Biblioteka WNS to biblioteka specjalistyczna z bogatymi zbiorami i z dużym potencjałem informacyjnym. W różnorodnych aspektach swej działalności umiejętnie wykorzystuje nowe technologie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10348
ISBN: 9788365694591
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sowa_Biblioteka_Wydzialu_Nauk_Spolecznych.pdf659,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons