Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10350
Title: Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2001-2017 : rekonesans badawczy w piętnastolecie działalności
Authors: Warząchowska, Bogumiła
Keywords: Biblioteka Teologiczna; Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego; kolekcje książek; promocja zbiorów; pracownicy biblioteki
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), "Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" (S. 243-265). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Biblioteka Teologiczna została powołana 2001 roku Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Organizacyjnie podlega Dziekanowi Wydziału Teologicznego, a merytorycznie dyrektorowi Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Biblioteka Teologiczna wraz z i innymi bibliotekami specjalistycznymi i Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny. Biblioteka zapewnia dostęp do gromadzonej literatury, pracownikom naukowym i studentom macierzystego wydziału, a także udostępnia swoje zbiory wszystkim pracownikom i studentom Uniwersytetu Śląskiego zgodnie z ustaleniami regulaminu. Swoim bogatym zasobem służy również księżom i siostrom zakonnym Archidiecezji Katowickiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10350
ISBN: 9788365694591
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzachowska_Biblioteka_Teologiczna_Uniwersytetu_Slaskiego.pdf492,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons