Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10351
Title: Historia Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego (1968-2017)
Authors: Witek, Jadwiga
Wyszyńska, Katarzyna
Keywords: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego; Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka; Uniwersytet Śląski w Katowicach; Uniwersytet Ekonomiczny (Akademia Ekonomiczna) w Katowicach; historia; budowa; nowoczesna biblioteka; biblioteka tradycyjna; biblioteka hybrydowa; biblioteka otwarta; konsorcjum uniwersytetów; BUŚ; BG UE; CINiBA
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), "Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w pięćdziesięciolecie istnienia" (S. 11-43). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Artykuł „Historia Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego” jest poświęcony dziejom książnicy UŚ od momentu jej założenia w 1968 roku aż do chwili obecnej – działania BUŚ w ramach CINiB-y. Szkic dzieli się na dwie zasadnicze części, dla których cezurą jest rok 2012 – otwarcie Centrum dla użytkowników. Część pierwsza koncentruje się na funkcjonowaniu biblioteki akademickiej – tradycyjnej książnicy stanowiącej zaplecze naukowe i warsztat informacyjny Uniwersytetu, towarzyszącej mu na wszystkich etapach rozwoju. Część druga traktuje o procesie metamorfozy biblioteki uniwersyteckiej w nowoczesne centrum informacji, służące nie tylko społeczności akademickiej, otwarte dla wszystkich. Artykuł ma charakter analityczno-dokumentacyjny – zawiera kalendaria wydarzeń, wykresy, zestawienia danych obrazujące działanie biblioteki na przestrzeni 50 lat.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10351
ISBN: 9788365694584
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Witek_Historia_Biblioteki_Uniwersytetu_Slaskiego.pdf632,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons