Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10354
Title: Struktura organizacyjna systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego po roku 2004
Authors: Wyszyńska, Katarzyna
Keywords: struktura organizacyjna; system biblioteczno-informacyjny; biblioteka; BUŚ; CINiBA; Rada Centrum; Rada Konsorcjum
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), "Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w pięćdziesięciolecie istnienia" (S. 44-57). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Artykuł Struktura organizacyjna systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego po roku 2004 podejmuje temat zmian, które dokonały się w strukturze książnicy UŚ, z uwzględnieniem głównie tych mających miejsce po roku wskazanym w tytule. Omówienie dotyczy przede wszystkim struktury jednostki centralnej – pozawydziałowej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego (wcześniej określanej mianem Biblioteki Głównej). W tekście zaprezentowany został aktualny stan systemu biblioteczno-informacyjnego oraz bliższa charakterystyka BUŚ z uwzględnieniem funkcjonowania tej biblioteki w ramach CINiB-y.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10354
ISBN: 9788365694584
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wyszynska_Struktura_organizacyjna_systemu_biblioteczno-informacyjnego.pdf529,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons