Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10366
Title: Dostojna Jubilatka- Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w 20-lecie swego istnienia
Authors: Górnikowska-Zwolak, Elżbieta
Keywords: Katedra Pedagogiki Społecznej; jubileusz 20-lecia; Uniwersytet Śląski w Katowicach
Issue Date: 2001
Citation: Rocznik Pedagogiczny, Vol. 24 (2001), s. 195-204
Abstract: W połowie kwietnia 2000 roku Bukowno k. Olkusza gościło u siebie ponad 20-osobowy zespół pedagogów - pracowników Uniwersytetu Śląskiego, którzy przybyli tu, aby świętować 20-lecie istnienia Katedry Pedagogiki Społecznej. 20 lat w życiu człowieka to dużo, a w życiu działalności jednostki organizacyjnej...? Co kryje się za tą liczbą? 20 lat istnienia uczelnianej jednostki organizacyjnej to niewątpliwie fragment historii życia naukowego Uniwersytetu, ale i fragment szerszej rzeczywistości społecznej, w jakimś sensie odzwierciedlenie czasu, w którym przyszło działać. Odtworzenie dziejów instytucji wydaje się o tyle łatwiejsze, że jest mocno znaczone datami, nazwiskami, dokonaniami. Te dzieje tworzyliśmy my sami - grono pracowników, część z nas uczestniczyła we wszystkich lub niemal wszystkich minionych zdarzeniach osobiście, część zaczęła dopisywać swoje karty później, włączając się w nurt życia. Trudno odtworzyć całą naszą historię, ale warto - jak sądzę - przybliżyć w dużym zarysie przynajmniej niektóre fakty.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10366
ISSN: 0137-9585
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gornikowska-Zwolak_Dostojna_jubilatka.pdf614,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons