Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10367
Title: Działalność zawodowa nauczycieli akademickich w kształceniu pedagogów (z teorii i praktyki)
Authors: Górnikowska-Zwolak, Elżbieta
Keywords: kształcenie pedagogów; szkolnictwo wyższe; konferencja naukowa Działalność zawodowa nauczycieli akademickich w kształceniu pedagogów (z teorii i praktyki)
Issue Date: 1999
Citation: Rocznik Pedagogiczny, Vol. 22 (1999), s. 97-100
Abstract: W 1990 roku liczba studentów w Polsce zbliżała się do 400 tysięcy. Obecnie studiuje około miliona osób. Sytuacja uczelni wyższych jest niezwykle trudna, obok szkół państwowych powstają szkoły prywatne (aż 220 tys. studentów pobiera naukę w szkołach niepaństwowych). Przed nauczycielami akademickimi wyłaniają się nowe zadania i nowe problemy. W takiej chwili szczególnie potrzebna, wręcz wskazana wydaje się debata nad dotychczasową kondycją stanu nauczycielskiego, wybranych aspektów pracy nauczycieli akademickich, jak również próba oceny systemu edukacji akademickiej. Dobrą okazją do takiej refleksji, poszerzonej o zagadnienia akademickiego kształcenia pedagogów była trzydniowa konferencja naukowa Działalność zawodowa nauczycieli akademickich w kształceniu pedagogów (z teorii i praktyki), zorganizowana przez Katedrę Edukacji Początkowej Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu (6-8 października 1998).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10367
ISSN: 0137-9585
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gornikowska-Zwolak_Dzialalnosc_zawodowa_nauczycieli.pdf395,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons