Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10371
Title: Interwencja NATO w Jugosławii i jej implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego : (niektóre aspekty)
Authors: Stolarczyk, Mieczysław
Keywords: wojna w Jugosławii; NATO; interwencje zbrojne; bezpieczeństwo międzynarodowe; "Sojusznicza Siła"; operacje militarne; nauki polityczne; stosunki międzynarodowe
Issue Date: 2000
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Dobrowolski, M. Stolarczyk (red.), "Polityka : przedmiot badań i formy jej przejawiania się" (S. 362-392). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Wśród wielu wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla kształtu europejskiego systemu bezpieczeństwa w okresie pozimnowojennym należy wskazać także na interwencję militarną NATO w Jugosławii (od 24 marca do 10 czerwca 1999 roku). Interwencja ta, prowadzona pod kryptonimem „Sojusznicza Siła”, poprzez bombardowanie przez lotnictwo Sojuszu wybranych celów w Kosowie, Serbii i Czarnogórze (przy obowiązywaniu zasady ograniczania ofiar wśród ludności cywilnej), spotkała się z wielce zróżnicowaną oceną, zarówno wśród społeczeństw państw należących do NATO, jak i pozostałych1. Kolejne tygodnie trwania tej akcji wpływały na ambiwalencję postaw wobec dalszego jej prowadzenia. Niezależnie jednak od stopnia akceptacji bądź dezaprobaty dla podjętej decyzji o interwencji i charakteru prowadzonych działań jedna kwestia nie budziła wątpliwości. Było nią przekonanie, że data 24 marca 1999 roku stanowi niezwykle ważną cezurę w kształtowaniu pozimnowojennego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Operacja NATO w Jugosławii - podkreślali analitycy stosunków międzynarodowych - określi przyszłość samego Sojuszu oraz wpłynie na ustanowienie nowego porządku europejskiego i światowego. Trafne było stwierdzenie, że ani NATO, ani Europa nie będą już takie, jak przed jej rozpoczęciem2. Z tą chwilą nastąpiły istotne zmiany w podstawowych elementach konstytuujących europejski pozimnowojenny system bezpieczeństwa: w funkcjonowaniu NATO, w relacjach: NATO - pozostałe struktury bezpieczeństwa międzynarodowego (np. UE, UZE, OBWE) oraz NATO - Rosja. W latach dziewięćdziesiątych bowiem zasadnicze rozstrzygnięcia w sprawach bezpieczeństwa europejskiego zapadały właśnie w trójkącie: NATO, Unia Europejska, Rosja." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10371
ISBN: 8322610149
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stolarczyk_Interwencja_NATO_w_Jugoslawii_i_jej_implikacje.pdf1,89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons