Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10425
Title: Etudes qualitatives sur la participation a la culture
Authors: Świątkiewicz, Wojciech
Keywords: socjologia; badania jakościowe; kultura; uczestnictwo w kulturze
Issue Date: 1987
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Wódz (red.), "Problemes de la sociologie qualitative" (S. 173-189). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Uczestnictwo w kulturze jeBt zwykle kojarzone z wykazami częstotliwości korzystania z określonych form manifestacji kulturalnych, a więc korzystania z kina, teatru, czy też mierzone liczbą przeczytanych książek. Oczywiste jest, że stosowane są tu techniki ilościowe. Istnieje jednak i formuła badań jakościowych, na którą właśnie zwraca uwagę autor. Można tu wymienić formułę socjolingwistyczną, gdzie pytanie jakościowe polegać będzie na odczytywaniu rozumienia poszczególnych przekazów kultury. Autor za taką jakościową formułę uważa też analizę wpływu kultury symbolicznej na kształtowanie osobowości społecznej. Jego zainteresowanie koncentruje się na wymogach metodologicznych takich badań, przy czym, doceniając możliwość korzystania z nowoczesnej techniki (np. zapisu magnetofonowego czy nawet zapisu video) , nie można nie zauważać problemów teoretycznych związanych z opracowaniem wyników takich badań i możliwościami ich generalizacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10425
ISBN: 8322602049
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swiatkiewicz_Etudes_qualitatives_sur_la_participation.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons