Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1043
Tytuł: Harmonia kakofonii, czyli co śpiewa Europa Środkowo-Wschodnia : (o dialogu kultur w polskim przekładzie "Ministerstwa Bólu" Dubravki Ugresić)
Autor: Majdzik, Katarzyna
Słowa kluczowe: Powieść chorwacka; Przekłady polskie; Komunikacja międzkulturowa
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 2, cz. 1 (2011), s. 122-137
Abstrakt: Translation relies on the recontextualisation and interpretation of the original text. Different cultural, linguistic and historical impacts determine the foundation of the translator’s interpretation. Translation enables cross-cultural communication as it mediates between two cultures and two semantic universes. The aim of such a dialog is to experience the understanding of different sensitivity and to learn new forms of expression as well as ways of perceiving the world. The object is to develope one’s own interpretations of reality. According to Y. Winkin communication is a confirmation of collective values and relations of the group members belonging to the same culture. This statement results in understanding translation as a new symbolic order discovery and affirmation of the existing one. The issue of interpretation and culture communication „in” and „through” the translation is discussed in the article on the basis of the Polish translation of a novel written by Dubravka Ugrešić titled The Ministry of Pain.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1043
ISSN: 1899-9417
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Majdzik_Harmonia_kakofonii_czyli_co_spiewa_Europa_Srodkowo_Wschodnia.pdf556,01 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons