Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10430
Title: Dorobek i aktualne zainteresowania badawcze zespołu Katedry Pedagogiki Społecznej
Authors: Górnikowska-Zwolak, Elżbieta
Keywords: Katedra Pedagogiki Społecznej; dorobek; zainteresowania badawcze
Issue Date: 1995
Citation: Chowanna, T. 2 (1995), s. 109-116
Abstract: Obecny numer „Chowanny” został przygotowany przede wszystkim przez grono pracowników Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Stanowi to okazję do przedstawienia zespołu, który od chwili stworzenia w uniwersytecie ram instytucjonalnych pedagogiki społecznej, to jest utworzenia w 1981 roku katedry o tej nazwie, systematycznie i konsekwentnie rozwija badania w przedmiotowej dyscyplinie, coraz dobitniej zaznaczając swoją obecność wśród pozostałych akademickich ośrodków pedagogiki społecznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10430
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gornikowska-Zwolak_Dorobek_i_aktualne_zainteresowania_badawcze_zespolu.pdf355,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons