Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10536
Title: Kultura popularna w obiektywie lingwistyki (wybrane zagadnienia)
Authors: Rejter, Artur
Keywords: Popular culture; Linguistics; Song; Gender studies; Vampire; Kultura popularna; Lingwistyka; Piosenka; Wampir
Issue Date: 2016
Citation: Artes Humanae, 2016, t. 1, s. 97-110
Abstract: Summary: In the article, the author tries to bring closer the popular culture problems present in linguistic works. Discussed research proves that the popularity of this issue gradually increases. The linguists apply different and various theories and methodologies in their research. They are interested both in Polish and foreign phenomena of popular culture. The authors of the linguistic research on popular culture place their analysis on a broad background of contemporary culture and society. One can hope that subsequent research provides us with more knowledge and better understanding of the present day. Przeprowadzona w artykule próba przybliżenia sposobów uobecniania kultury popularnej w refleksji lingwistów pozwala na sformułowanie wniosków o rosnącej popularności tej tematyki, a także różnorodności sposobów jej ujmowania. Badaczki i badacze sięgają po rozmaite propozycje teoretyczne oraz instrumentaria metodologiczne. Interesuje ich zarówno kultura rodzima, jak i obca. Starają się umieszczać badane fenomeny na tle tendencji wyznaczających mapę współczesności. Dzięki podobnym próbom można coraz więcej dowiadywać się o specyfice naszych czasów i być może lepiej je rozumieć.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10536
DOI: 10.17951/artes.2016.1.97
ISSN: 2449-6340
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rejter_Kultura_popularna_w_obiektywie_lingwistyki.pdf339,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons