Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10567
Title: Setna rocznica urodzin Karola Estreichera w polskich publikacjach z lat 1927–1928
Authors: Gołda, Agnieszka
Keywords: Karol Estreicher; Bibliography; The interwar period; History of bibliography; Jubilee; Historia bibliografii; Bibliografia; Dwudziestolecie międzywojenne; Jubileusz
Issue Date: 2017
Citation: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 2017, nr 1, s. 11-26
Abstract: The article presents the outline of the 100th birth anniversary celebrations of Karol Estreicher in the year 1927. Scientific and popular texts by Polish bibliologists, publicists and journalists published in the journals in the years 1927–1928 were analyzed. Particular attention was drawn to rare book publications by Jan Muszkowski and Ksawery Świerkowski, who were the researchers of bibliographer’s legacy. The vast majority of texts aimed to popularize the figure of K. Estreicher, scientific papers revealing facts about bibliographer’s life and his achievements were published occasionally. || W artykule przedstawiono zarys obchodów setnej rocznicy urodzin Karola Estreichera, które przypadły w 1927 roku. Przeanalizowano naukowe i popularne teksty pióra polskich bibliologów, publicystów i dziennikarzy, które ukazały się na łamach czasopism w latach 1927–1928 oraz nieliczne publikacje książkowe, których autorami byli badacze spuścizny bibliografa okresu międzywojennego – Jan Muszkowski i Ksawery Świerkowski. Większość scharakteryzowanych tekstów miało na celu popularyzację postaci Estreichera w społeczeństwie, znacznie rzadziej powstawały opracowania naukowe, jak np. przyczynki, których zadaniem było ujawnianie wątków z życia i osiągnięć bibliografa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10567
DOI: 10.18778/0860-7435.24.02
ISSN: 0860-7435
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golda_Setna_rocznica_urodzin_Karola_Estreichera_w_polskich_publikacjach.pdf960,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons