Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1058
Tytuł: Oblicza melancholii : "Szafa" Olgi Tokarczuki jej chorwacki przekład
Autor: Majdzik, Katarzyna
Słowa kluczowe: melancholy; subjectivity; psychoanalysis; translation; interpretation
Data wydania: 2012
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 3, cz. 1 (2012), s. 252-266
Abstrakt: The aim of this article is to illustrate the phenomenon of melancholy, its sources, mechanisms and modes of existence. Basing on The Wardrobe by Olga Tokarczuk and its Croatian translation the author tries to demonstrate a relation between melancholy and language, she considers the art as a kind of fight against nothingness (and melancholy) and explores the textual manifestation of melancholic subjectivity. A psychoanalytic approach to melancholy aids to determine the condition of text (the translated text in particular). The image of melancholy reconstructed from The Wardrobe is a culture-independent phenomenon. The universalism of melancholy and the allegorical nature of Tokarczuk’s work remove barriers between original and translated text culture facilitating the act of translation. The main source of cultural barriers, in this case, are the linguistic (mainly grammatical) differences.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1058
ISSN: 1899-9417
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Majdzik_Oblicza_melancholii.pdf501,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons