Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10583
Title: Między konfliktem i społecznym kompromisem : Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie : próba bilansu pierwszej dekady
Authors: Szczepański, Marek S.
Keywords: Górny Śląsk; Zagłębie Dąbrowskie; socjologia
Issue Date: 2001
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Barański (red), "Zagłębie Dąbrowskie : w poszukiwaniu tożsamości regionalnej" (S. 34-43). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Wraz z końcem minionego stulecia upłynęło pierwsze dziesięciolecie polskiej i górnośląskiej transformacji politycznej, gospodarczej czy nawet, szerzej, cywilizacyjnej. Jedna dekada w historii kraju czy regionu to bardzo niewiele, gdyż w takich przypadkach uwzględnia się raczej perspektywę kilku dziesięcioleci, półwiecza czy wręcz wielosetlecia, a zatem długiego trwania państwa i społeczeństwa. A jednak w odniesieniu do pierwszej dekady polskie i regionalne przeobrażenia są w wielu wymiarach rewolucyjne, dotykające całego społeczeństwa, poszczególnych jego grup, jak i rzutujące na biografie pojedynczych osób. Wszak żyjemy w całkowicie innym — co wcale nie musi oznaczać, że w lepszym pod każdym względem — świecie, poznaliśmy już smak rynku, silnej złotówki, oswojonej inflacji, politycznej swobody, otarliśmy się o blichtr nowoczesności, współtworzymy Pakt Północnoatlantycki, zaangażowany militarnie w rozstrzyganie dramatycznych konfliktów na Bałkanach. Wszystkie te fakty i zdarzenia skłaniają do refleksji nad wstępnym, i zapewne niepełnym, bilansem pierwszego dziesięciolecia, zarówno nad sukcesami Polski, Górnego Śląska, Zagłębia, jak i porażkami czy niepowodzeniami, konfliktami czy wreszcie społecznymi kompromisami." (fragment tekstu)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10583
ISBN: 83-226-1057-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczepański_Miedzy-konfliktem_i_spolecznym_kompromisem.pdf690,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons