Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1060
Tytuł: Stereotyp kobiety : dramat "Sve o zenama" Miro Gavrana i jego polski przekład
Autor: Pycia, Paulina
Słowa kluczowe: female stereotypes; translation; adaptation; Miro Gavran
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 4, cz. 1 (2013), s. 241-252
Abstrakt: In this paper, female stereotypes in Gavran’s drama entitled Sve o ženama (eng. All about women) are analyzed. They are based on generation, society and culture. Comparing the original text of the drama and its Polish translation which is entitled Wszystko o kobietach corroborates the thesis that there are some universal female stereotypes which are created in the world of men. They attribute sensitivity, submissiveness, talkativeness, quarrelsomeness and specific language and social behaviours to women.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1060
ISSN: 1899-9417
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pycia_Stereotyp_kobiety.pdf591,7 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons