Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1061
Tytuł: Stereotyp w subkulturze - subkultura w stereotypie : o słowackim tłumaczeniu "Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną" Doroty Masłowskiej
Autor: Sojda, Sylwia
Słowa kluczowe: stereotype; subculture; translation; slang; Sneh a krv; expressiveness; subculture of blockers
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 4, cz. 1 (2013), s. 115-126
Abstrakt: This paper focuses on a short general description of the Polish translation of the novel by Dorota Masłowska Wojna polsko‑ruska pod flagą biało‑czerwoną into Slovak (Sneh a krv). The translation, prepared by Tomáš Horváth, tries to show the world of the Polish city subculture of blockers based on the background of the stereotypes in this particular subculture. The author presents the definition of a subculture and stereotype in sociological literature, but also from a linguistic point of view. It also characterizes the language in the Slovak translation regardless of its slang implementation through univerbized units, vulgarisms, pejoratives, dysphemisms and phraseological units. This is to resolve the issue of the loyalty of the Slovak translation with the Polish original.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1061
ISSN: 1899-9417
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sojda_Stereotyp_w_subkulturze.pdf602,81 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons