Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1070
Title: Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w latach 2007-2012
Authors: Buczek, Marta
Keywords: Literatura polska; Przekłady słowackie; Bibliografia
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 4, cz. 2 (2014), s. 385-416
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1070
ISSN: 1899-9417
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buczek_Bibliografia_przekladow_literatury_polskiej_w_Slowacji.pdf740,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons