Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10710
Title: XXIV Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides"
Authors: Kołodziej, Barbara
Keywords: Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”; biblioteki kościelne; konferencje; sprawozdania
Issue Date: 2018
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2018, nr 3, s. 128-131
Abstract: Od 4 do 6 września 2018 r. odbyło się w Katowicach XXIV Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”. Organizatorami spotkania byli: Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób, wśród których byli pracownicy naukowi i studenci Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i innych ośrodków bibliologicznych w Polsce, księża z Wydziału Teologicznego UŚ, bibliotekarze z bibliotek naukowych szkół wyższych aglomeracji śląskiej i macierzystego Uniwersytetu oraz przedstawiciele Duszpasterstwa Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej. Obrady rozpoczęły się w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego, w której przedstawiciele Federacji wysłuchali historii instytucji, a następnie zwiedzili niedawno odnowione i wyremontowane pomieszczenia. Bogumiła Warząchowska, kierownik placówki oraz redaktor naczelna czasopisma „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, zaprezentowała z kolei najnowsze dwa numery półrocznika, a także wręczyła jego egzemplarze obecnym na spotkaniu autorom. (Fragment tekstu)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10710
ISSN: 1734-6576
2084-5464
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolodziej_XXIV_Walne_Zgromadzenie_Federacji_Bibliotek.pdf426,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons