Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1072
Title: Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w latach 2007-2012
Authors: Gruda, Marlena
Keywords: Literatura polska; Przekłady słoweńskie; Bibliografia
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 4, cz. 2 (2014), s. 453-494
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1072
ISSN: 1899-9417
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gruda_Bibliografia_przekladow_literatury_polskiej_w_Slowenii.pdf778,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons