Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10722
Title: Problemy eksploatacji i ochrony zbiorników wodnych na Wyżynie Śląskiej i jej obrzeżach
Authors: Rzętała, Mariusz
Keywords: Wyżyna Śląska; przemysł; zasoby wodne; zbiorniki wodne
Issue Date: 2000
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Nakonieczny (red.), "Problemy środowiska i jego ochrony" Cz. 8 (S. 157-175). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Deficyt wód znamienny dla strefy wododziałowej oraz rozwój przemysłu wydobywczego i przetwórczego, a także procesy urbanizacyjne spowodowały, że lokalne zasoby wodne na Wyżynie Śląskiej i jej obrzeżach okazały się niewystarczające, spełniając swoje funkcje jedynie w okresie przedindustrialnym i na etapie wczesnego uprzemysłowienia. Pobór wody z rzek i istniejących zbiorników oraz wykorzystanie wód podziemnych, okazały się niewystarczające dla zaspokojenia potrzeb wodnych regionu już z końcem XIX wieku, gdy zaczął być odczuwalny wyraźny jej niedostatek. W związku z rozwojem przemysłu i urbanizacji, którym towarzyszył wzrost zapotrzebowania na wodę, powstaje wiele odmiennych genetycznie zbiorników wodnych o zróżnicowanej powierzchni i retencji oraz skrajnie różnych formach funkcjonalności [RZĘTAŁA M i RZĘTAŁA M.A, 1998; JANKOWSKI, 1999] - od nieużytków do obiektów wykorzystywanych wielokierunkowo. (Fragment tekstu)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10722
ISBN: 83-914 774-1-X
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rzetala_Problemy_eksploatacji_i_ochrony.pdf939,85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons