Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1076
Tytuł: Discrimination of English tone contours by Polish learners
Autor: Rojczyk, Arkadiusz
Porzuczek, Andrzej
Słowa kluczowe: Discrimination; English tone; monosyllabic words
Data wydania: 2017
Źródło: Linguistica Silesiana, Vol. 38 (2017), s. 53-66
Abstrakt: In the current study, we test the discrimination of four basic English tone contours in monosyllabic words by Polish learners using an AXB task and we compare these results to the results of an identifi cation test. Discrimination does not require access to phonological labels and is claimed to tap core auditory mechanism. Relatively high discrimination performance by Polish learners and poor identifi cation performance indicate that diffi culties with correct identifi cation of English tones are solely diffi culties with labelling.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1076
ISSN: 0208-4228
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rojczyk_Discrimination_of_English_tone_contours_by_Polish_learners.pdf693,31 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons