Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1077
Tytuł: Gender marking by compounding in English : terms denoting female physicians in English
Autor: Cetnarowska, Bożena
Słowa kluczowe: Gender marking; female and male referents
Data wydania: 2017
Źródło: Linguistica Silesiana, Vol. 38 (2017), s. 39-52
Abstrakt: The article investigates the usage of female occupation terms in English by discussing a sample of terms denoting female physicians attested in the COCA corpus. Differences are examined between connotations of synonymous Sex+Profession compounds, such as woman doctor and lady doctor. The issue is considered whether such N+N combinations should be treated as appositional compounds or as attributive compounds
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1077
ISSN: 0208-4228
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Cetnarowska_Gender_marking_by_compounding_in_English.pdf493,5 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons