Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1078
Tytuł: Dorsal fricatives in Ukrainian
Autor: Kijak, Artur
Słowa kluczowe: dorsal fricatives; Ukrainian
Data wydania: 2017
Źródło: Linguistica Silesiana, Vol. 38 (2017), s. 67-76
Abstrakt: In this study we look closely at the set of dorsal fricatives in Ukrainian with the purpose to explain their distributional peculiarities and phonological behavior. The analysis focuses on certain phonetic characteristics and the phonological representation of the segments in question. Some other issues addressed in this study include the segmental strength which is calculated by the complexity of a segment and the presence of headed elements, the consonant-vowel interactions in which the segments in question participate and the impact of vowels on the distribution of back fricatives in Ukrainian. The main aim of this study is to propose and justify a particular phonological representation of the back fricatives in Ukrainian.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1078
ISSN: 0208-4228
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kijak_Dorsal_fricatives_in_Ukrainian.pdf444,06 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons