Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10807
Title: Tendencje w oszczędnościach w gospodarce a procesy akcesyjne Polski do Unii Europejskiej
Authors: Nowakowski, Krzysztof
Keywords: procesy akcesyjne Polski; oszczędności; wzrost gospodarczy
Issue Date: 2001
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Dobrowolski, M. Stolarczyk, O. Szura (red.), "Proces integracji Polski z Unią Europejską" (S. 411-426). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Problemy ekonomiczne rozwiązywane są poprzez wybór, a jednym z ważniejszych jest rozdysponowanie rzadkich środków do bieżącego zastosowania lub zaspokojenia przyszłych potrzeb. To wybór uwarunkowany czynnikami ekonomicznymi, biologicznymi i kulturowymi, absolutnymi i względnymi, egzystencjalnymi i etyczno-filozoficznymi. Według psychologów wiąże się z potrzebą posiadania czy gromadzenia dóbr lub potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa sobie i osobom bliskim. Gromadzenie zapasów jest podobnym przejawem zapobiegliwości. Występowało już w społecznościach pierwotnych, a także jest zjawiskiem obecnym wśród zwierząt. Dla ekonomistów jest to wybór między oszczędnościami i bieżącą konsumpcją. On określa możliwości osiągania dynamiki gospodarczej, a potem właściwej struktury ekonomicznej. Podstawowa teza jest następująca: na świecie spada skłonność społeczeństw do oszczędzania oraz zachodzą zmiany w zakresie form oszczędzania. Wybór ten podyktowany jest czynnikami ekonomicznymi i pozaekonomicznymi. W kraju takim jak Polska brak oszczędności ogranicza inwestycje i wzrost gospodarczy, choć nie zawsze wysoka stopa oszczędzania zapewnia ten wzrost.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10807
ISBN: 8322610399
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowakowski_Tendencje_w_ oszczednosciach_w_gospodarce.pdf897,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons