Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10817
Title: Zjawiska sejsmiczne w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym i ich charakterystyka
Authors: Idziak, Adam
Keywords: środowisko przyrodnicze - Polska - Śląsk, Górny (region) - konferencje; zjawiska sejsmiczne; działalność górnicza
Issue Date: 2000
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. T. Jankowski, U. Myga-Piątek, S. Ostaficzuk (red.), "Środowisko przyrodnicze regionu górnośląskiego - stan poznania, zagrożenia i ochrona : konferencja naukowa, Sosnowiec - Tarnowskie Góry, 19-20 października 2000 r." (S. 21-27). Sosnowiec : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Opisane cechy zbioru silnych wstrząsów wskazują, że podział sejsmiczności GZW ze względu na kryterium energetyczne odpowiada podziałowi na zbiór wstrząsów, których przyczyną jest działalność górnicza i zbiór wstrząsów w powstaniu których mają udział procesy tektoniczne. Nie oznacza to, że żaden z silnych wstrząsów nie może mieć genezy eksploatacyjnej. Również w zbiorze słabych wstrząsów mogą występować zjawiska pochodzenia tektonicznego. Prawdopodobieństwa tych zjawisk wydają się jednak małe. Bezpośrednią przyczyną zjawisk sejsmicznych w GZW jest bez wątpienia naruszenie górotworu spowodowane działalnością górniczą. O ile jednak zbiór słabych wstrząsów można określić jako sejsmiczność indukowaną, to silne zjawiska sejsmiczne zależą od czynników tektonicznych, a eksploatacja górnicza jest dla nich swoistym "mechanizmem spustowym" wyzwalającym i stymulującym aktywność sejsmiczną. Model sejsmotektoniczny, którego głoównym założeniem jest istnienie aktywnej strefy rozłamowej w głębokim podłożu GZW przedstawił L. Teper (1998). Szczegółowe dane i wyniki badań rozkładów silnych wstrząsów w GZW oraz próby ich wyjaśnienia w oparciu o model sejsmotektoniczny znaleźć można w pracy A. Idziaka, L. Tepera i W.M. Zuberka (1999).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10817
ISBN: 83-87431-26-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Idziak_Zjawiska_sejsmiczne_w_Gornoslaskim_Zaglebiu_Weglowym.pdf657,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons