Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1082
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHylewski, Marcin-
dc.contributor.authorBurdzik, Tomasz-
dc.date.accessioned2018-03-12T10:27:41Z-
dc.date.available2018-03-12T10:27:41Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationKultura-Historia-Globalizacja, No. 15 (2014), s. 115–137pl_PL
dc.identifier.issn1898-7265-
dc.identifier.urihttps://ndownloader.figshare.com/files/1804576-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/1082-
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie krytyki kultury masowej w ujęciu szkoły frankfurckiej. Autorzy dowodzą, iż teoria krytyczna stanowi specyficzną interpretację filozofii marksistowskiej, definiującą na nowo niektóre społeczne oraz polityczne elementy takie jak: produkcja, dystrybucja, fetyszyzacja, konsumpcja oraz wskazuje miejsce i rolę przemysłu kulturowego w powiązaniu z kulturą globalną. W zakończeniu podkreśla się, że koncepcje szkoły frankfurckiej są stale obecne w naukach społecznych oraz uwzględniane przez badaczy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectszkoła frankfurckapl_PL
dc.subjectteoria krytycznapl_PL
dc.subjectkultura popularnapl_PL
dc.subjectprzemysł kulturowypl_PL
dc.titleTeoria krytyczna szkoły frankfurckiej jako krytyka kultury masowejpl_PL
dc.title.alternativeThe Frankfurt School of Critical Social Theory as the Critique of Mass Culturepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalKultura-Historia-Globalizacjapl_PL
dc.identifier.doi10.6084/m9.figshare.1050567-
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hylewski_Teoria_krytyczna_szkoly_frankfurckiej_jako_krytyka_kultury_masowej.pdf509,23 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons