Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1083
Tytuł: Przestrzeń jako składnik tożsamości w świecie globalizacji
Autor: Burdzik, Tomasz
Słowa kluczowe: przestrzeń; tożsamość; globalizacja; miejsce; antropologia przestrzeni; socjologia miasta
Data wydania: 2012
Wydawca: Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Źródło: Kultura-Historia-Globalizacja, No. 11 (2012), s. 13–27
Abstrakt: Przestrzeń, miejsce i tożsamość stały się znaczącymi pojęciami w naukach społeczno-humanistycznych. Celem artykułu jest zwięzłe przedstawienie specyficznego rodzaju złożonego dyskursu tożsamościowego – zagadnienia tożsamości społecznej, globalizacji oraz przestrzeni jako elementu tożsamości. Artykuł ukazuje wybrane spojrzenia na przestrzeń i tożsamość oraz relację między tymi pojęciami z zaznaczeniem roli procesów globalizacyjnych.
URI: https://ndownloader.figshare.com/files/1804577
http://hdl.handle.net/20.500.12128/1083
DOI: 10.6084/m9.figshare.903720
ISSN: 1898-7265
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Burdzik_Przestrzen_jako_skladnik_tozsamosci_w_swiecie_globalizacji.pdf476,62 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons