Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1085
Title: Socjalizacja prawna — nastawienia wobec prawa a jego skuteczność
Authors: Burdzik, Tomasz
Keywords: socjalizacja prawna; skuteczność prawa; cynizm prawny; nastawienie wobec prawa
Issue Date: 2013
Publisher: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
Citation: Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna, Vol. 14 (2013), s. 156-168
Abstract: Celem autora jest przedstawienie zagadnienia socjalizacji prawnej — pojęcia z socjologii prawa, odnoszącego się do postaw względem norm, prawa oraz instytucji stosujących prawo. Skuteczność prawa zależy od internalizacji wartości i postaw przez jednostkę w obrębie danej zbiorowości — nastawienie do prawa wpływa na jego realizację, zależną od zapatrywań adresatów norm prawnych, którzy mogą akceptować obowiązujące przepisy bądź je ignorować. Właściwie prowadzona polityka prawna pozwala tak skonstruować normy prawne, by minimalizować koszty wynikające z konieczności podejmowania interwencji w przypadku niezgodności prawa z oczekiwaniami społecznymi.
URI: https://ndownloader.figshare.com/files/1804575
http://hdl.handle.net/20.500.12128/1085
DOI: 10.6084/m9.figshare.985634
ISSN: 2299-7725
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burdzik_Socjalizacja_prawna_nastawienia_wobec_prawa.pdf276,41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons