Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1087
Tytuł: The representational approach to adjectiveplacement in Polish
Autor: Cetnarowska, Bożena
Słowa kluczowe: Bouchard’s theory; adjectival modifi cation in Polish
Data wydania: 2013
Źródło: Linguistica Silesiana, Vol. 34 (2013), s. 7-22
Abstrakt: This paper gives an outline of the representational theory formulated in Bouchard (1998, 2002) to account for the location and interpretation of adjectives in French and English. It presents the application of Bouchard’s theory to Russian (in Trugman 2010, 2011) and then shows how this approach can be employed for a description of adjectival modifi cation in Polish.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1087
ISSN: 0208-4228
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Cetnarowska_The_representational_approach_to_adjectiveplacement_in_Polish.pdf471,18 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons