Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10895
Title: Znak kinestetyczno-cielesny jako intersemiotyczny kontakt komunikacyjny
Authors: Krasoń, Katarzyna
Keywords: Edukacja; Komunikacja; Konferencje
Issue Date: 1998
Publisher: Cieszyn : Uniwersytet Śląski
Citation: W. Kojs, R. Mrózek, Ł. Dawid (red.), "Komunikacja, dialog, edukacja. Cz. 1" (S. 199-206). Cieszyn: Uniwersytet Śląski
Abstract: Ruch, zwłaszcza intensywny, wywołuje określone zmiany chemiczne w mózgu. Wpływają one na stymulację jego możliwości funkcjonalnych, przyspieszają reakcje, podnoszą efektywność działania. Sfera kinestetyki jest dla dziecka podstawowym źródłem poznania, eksploracji otaczającego świata. Swoisty kod ruchowy opanowany zostaje najwcześniej. To właśnie poprzez zachowania kinetyczne kilkulatek manifestuje swoje emocje, prezentuje opinie — słowem — komunikuje się dzięki mowie ciała.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10895
ISBN: 8390596776
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krason_Znak_kinestetyczno_cielesny.pdf518,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons