Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10923
Title: Funkcjonalny i dysfunkcjonalny charakter ideologii w stosunkach Wschód-Zachód
Authors: Stolarczyk, Mieczysław
Keywords: Stosunki międzynarodowe; 1975-1989; 1989-2001
Issue Date: 1990
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Citation: J. Przewłocki (red.), "Konfrontacja w stosunkach międzynarodowych w latach osiemdziesiątych" (S. 19-33). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Niniejsze opracowanie stanowi próbę wyeksponowania kilku nowych elementów, tendencji, jakie pojawiły się w latach osiemdziesiątych w polskiej myśli politycznej oraz w podejściu decydentów polityki zagranicznej niektórych państw socjalistycznych do występowania czynnika ideologicznego w stosunkach Wschód — Zachód. Przedmiotem analizy jest ta część literatury politologicznej, która jako dyrektywę badawczą stosuje materializm historyczny.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10923
ISBN: 832260310X
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stolarczyk_Funkcjonalny i dysfunkcjonalny_charakter.pdf871,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons