Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10938
Title: Kapitał kulturowy a zagadnienie integracji społecznej
Authors: Świątkiewicz, Wojciech
Keywords: Jednostka i społeczeństwo; Integracja społeczna; Sytuacja społeczna; Polska
Issue Date: 2001
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Barska, T. Michalczyk, M. S. Szczepański (red.), "Ku integracji rozwoju człowieka i społeczeństwa" (S. 93-106). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Pojęcie kapitału kulturowego coraz częściej pojawia się w rozmaitego rodzaju analizach różnych przejawów życia społecznego, zarówno o charakterze teoretycznym, jak aplikacyjnym. Pozwala ono bowiem dość dobrze opisywać kondycję kulturową społeczności i jej mieszkańców, która ma bezpośredni wpływ na szerokie spektrum zachowań społecznych, ich motywów i aksjologicznych ukierunkowań. Kapitał kulturowy w istotny sposób powiązany jest z procesami integracji. Jest bowiem czynnikiem, który w zasadniczym stopniu ukierunkowuje procesy społeczne na każdym etapie ich stawania się. Integracja społeczna jako warunek istnienia społeczności zawsze skupiona jest wokół wartości fundamentalnych dla danego systemu społecznego. W perspektywie współczesnych przeobrażeń kulturowych rozpiętych między procesami globalizacji i lokalizacji dokonuje się zasadnicza zmiana formuły życia społecznego, polegająca na przechodzeniu od społeczeństwa losu do społeczeństwa wyboru.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10938
ISBN: 832261036X
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swiatkiewicz_Kapital_kulturowy.pdf749,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons