Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1094
Tytuł: Introduction to corpus linguistics
Autor: Kida, Ireneusz
Słowa kluczowe: corpus linguistics; linguistics
Data wydania: 2013
Źródło: Linguistica Silesiana, Vol. 34 (2013), s. 133-144
Abstrakt: The paper aims at presenting selected notes and remarks on corpora and corpus linguistics. It starts with a brief history of corpus linguistics. It occurs that although corpus linguistics is a relatively young branch of linguistics, it managed to revolutionise all branches of linguistics. Afterwards, the notion of corpus and different types of corpora are discussed . In general, we can say that, on the one hand, there are annotated and unannotated corpora, and, on the other, diachronic and synchronic ones. In the following sections of the article the notions of corpus composition, annotation, size and representativeness are discussed, and towards the end of the paper a list of the advantages of corpus linguistics is presented and some further conclusions drawn.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1094
ISSN: 0208-4228
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kida_Introduction_to_corpus_linguistics.pdf453,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons