Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10982
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKubin, Tomasz-
dc.contributor.authorLorencka, Małgorzata-
dc.contributor.authorMyśliwiec, Małgorzata-
dc.date.accessioned2019-09-19T13:00:43Z-
dc.date.available2019-09-19T13:00:43Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationT. Kubin, M. Lorencka, M. Myśliwiec, "Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego : analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch" (S. 239-246). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn978-83-226-3133-1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/10982-
dc.description.abstractKryzys gospodarczy powoduje także dążenie do przeprowadzenia zmian w zakresie funkcjonowania organów administracji publicznej. Podjęcie takich działań przez władze centralne państwa doskonale pokazała analiza przypadków Grecji i Włoch. W sytuacji konieczności realizowania zadań wynikających ze społecznych oczekiwań, wiążącej się jednak z niewystarczającymi środkami na ich realizację, państwa zaczynają szukać możliwości ekonomicznej optymalizacji działań. Likwidacja pośrednich szczebli administracji publicznej lub zmniejszanie liczby jednostek podziału terytorialnego to działania zdecydowanie zmieniające funkcjonowanie całego systemu politycznego. Innym zjawiskiem, które może wystąpić w sytuacji kryzysowej i ściśle wiąże się z problemem decentralizacji państwa, jest nasilenie się tendencji odśrodkowych w regionach charakteryzujących się szczególnymi odrębnościami. Wykorzystanie sytuacji kryzysowej przez regionalne elity polityczne do pogłębienia rozłamu socjopolitycznego na linii centrum - peryferie może prowadzić do poważnych zmian w zakresie działania całego systemu politycznego: od zmiany formy organizacji terytorialnej państwa po próbę przeprowadzenia procesu jego dezintegracji. Pojawienie się poważnego w skutkach kryzysu gospodarczego sprzyja także wprowadzeniu do publicznej debaty problemu konieczności zmiany przepisów konstytucji, natomiast udane przeprowadzenie takiego planu oznacza radykalną zmianę w działaniu systemu politycznego państwa. [fragm. tekstu]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectkryzys gospodarczypl_PL
dc.subjectpolityka i gospodarkapl_PL
dc.subjectsystemy politycznepl_PL
dc.subjectGrecjapl_PL
dc.subjectHiszpaniapl_PL
dc.subjectWłochypl_PL
dc.titleWeryfikacja założeń badawczychpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubin_Lorencka_Mysliwiec_Weryfikacja_zalozen_badawczych.pdf507,31 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons