Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11021
Title: Wartość wychowawcza Światowych Dni Młodzieży z Janem Pawłem II
Authors: Kozubek, Mariola T.
Keywords: Światowe Dni Młodzieży; spotkanie agoralne; sytuacja wychowawcza; Jan Paweł II; wartości wychowawcze; relacje wychowawcze
Issue Date: 2013
Publisher: Księgarnia św. Jacka
Citation: M. T. Kozubek (red.), "Starość - nie radość? : aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa" (S. 112-122). Katowice : Księgarnia św. Jacka
Series/Report no.: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;76
Abstract: The edu cational valu e of the world Youth Days with Pope John Paul II The article indicates the educational value of the World Youth Days with John Paul II. This Global Youth Gathering was depicted as global educational situation, exhibiting also its characteristic of agoral gathering, during which intergenerational transmission of values takes place. Transfer of values is made not only through pope’s messages, but also through unique personality of John Paul II, which in his educational relationship with the youth appears to be a meeting of the master and the student.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11021
ISBN: 9788370309534
ISSN: 1643-0131
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozubek_Wartość wychowawcza_Swiatowych_Dni_Mlodziezy.pdf489 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons