Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11041
Title: Piśmiennictwo krajoznawcze i podróżnicze dotyczące Śląska za lata 1800-1922 : spis bibliograficzny. Cz. 2
Authors: Kycler, Maria
Keywords: bibliografia; piśmiennictwo krajoznawcze i podróżnicze; Śląsk
Issue Date: 2013
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 2 (2013), s. 99-125
Abstract: Publikacja stanowi próbę monograficznego opracowania bibliografii piśmiennictwa krajoznawczego i podróżniczego dotyczącego Śląska. Zebrany materiał obejmuje zasięgiem lata 1800-1922 i odnosi się do terenów Śląska Dolnego, Górnego i Cieszyńskiego, leżących w obecnych granicach naszego państwa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11041
ISSN: 1505-4195
2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Pismiennictwo_krajoznawcze_2.pdf530,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons