Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11044
Title: Działalność Biblioteki Instytutu Pedagogicznego w Katowicach na rzecz nauczycielstwa Górnego Śląska w latach 1928-1939
Authors: Kycler, Maria
Keywords: Biblioteka Instytutu Pedagogicznego; działalność informacyjna; edukacja nauczycieli; profil gromadzenia; zbiory biblioteczne
Issue Date: 2011
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 1 (2011), s. 81-106
Abstract: Praca, w oparciu o materiały źródłowe, prezentuje działalność Biblioteki Instytutu Pedagogicznego w Katowicach w latach 1928-1939; omawia księgozbiór biblioteki oraz służbę informacyjną na rzecz użytkowników.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11044
ISSN: 1505-4195
2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_Dzialalnosc_Biblioteki_Instytutu_Pedagogicznego.pdf483,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons