Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11048
Title: Udział bibliotekarzy Uniwersytetu Śląskiego w działalności stowarzyszeń oraz organizacji zawodowych i naukowych
Authors: Kycler, Maria
Warząchowska, Bogumiła
Kunicka, Marta
Keywords: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy ZO w Katowicach; Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich; Federacja Bibliotek Kościelnych Fides; współpraca Polskich Bibliotek Prawniczych; „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”; „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”,; współpraca środowiskowa bibliotek; działalność szkoleniowa; działalność wydawnicza; podnoszenie kwalifikacji
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Citation: M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska (red.), "Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w pięćdziesięciolecie istnienia" (S. 288-322). Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
Abstract: Celem artykułu było przedstawienie udziału bibliotekarzy Uniwersytetu Śląskiego w działalności stowarzyszeń i organizacji zawodowych. Omówione zostały działania kolejnych dyrektorów BUŚ oraz pracowników na rzecz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w tym działalność edukacyjno-szkoleniowa i wydawnicza Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy ZO w Katowicach. Scharakteryzowano prace Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Przybliżono także zaangażowanie pracowników bibliotek specjalistycznych w działalność Federacji Bibliotek Kościelnych Fides oraz korzyści płynące z udziału w spotkaniach Kierowników Polskich Bibliotek Prawniczych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11048
ISBN: 9788365694584
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kycler_ Udzial_bibliotekarzy_Uniwersytetu_Slaskiego.pdf560,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons